Arboga medeltid

Välkommen till min konsert ”Sacred Sound Healing and Dreaming”

Toner från urtiden med didgeridoo mm.

Fredag 10 augusti 2018, klockan 13.00.

Plats: Arboga Bibliotek, Galleri.

Fri entré, kom i tid.

En konsert med helande ljud att drömma, vila eller resa till. Med didgeridoo, regnstav, trumma och röst mm väver Anna Fäldt samman tonerna till en exotisk musikalisk skapelse. Låt tonerna från didgeridoo skölja igenom dig för att skingra det som besvärar eller hindrar. Åhörare kan sitta på en stol eller ha med egen yogamatta eller filt att ligga på och lyssna. Konserten inleds med en skapelseberättelse om hur didgeridoo började spelas. Därefter kommer ganska livligt spel för att hjälpa åhöraren att fokusera och lyssna. Gradvis blir det stillsammare för att skapa en lugnare atmosfär. Avslutningsvis blir spelet livligare igen för att markera en avslutning. Anna Fäldt vill förmedla den rogivande stämningen hos didgeridoons djupa vibrerande toner. Anna önskar att lyssnaren får uppleva mental vila, minskad stress, samt mer energi.

Hemsida:  arbogamedeltid.se

Tills vidare se om konserten på sidan 27 i programfoldern från 2016 om Arboga Medeltidsdagar: