Drömstuga

Känner du också att tillvaron rullar på i snabbaste laget? Vill du känna dig mer närvarande i nuet? Den här cirkeln vill bidra till ökad närvarokänsla och balans. Som ett slags ”vattenhål” att stanna till vid för att tanka det man behöver eller önskar, samt för att grunda sig stadigt i jorden.

 Anna Fäldt, cirkelledare har fördjupat sig i urfolkskulturer och medvetandet. ”Drömmandet” tränar sinnet och kan liknas vid en tankens ”walkabout”, menar Anna.

 Innehåll – bl.a. Om urfolkskulturers kunskaper om medvetandets möjligheter, forn-nordisk symbolik, att landa i sin kropp och träna på det, praktiskt drömmande, bygga en rofylld atmosfär.

Fyra torsdagskvällar under december-januari:

——Datum inte fastställt———

klockan 18.30-21.00.