Toner från urtiden

Konsert underhållning med didgeridoo framför publik (biosittning).

Tema och karaktär anpassas efter sammanhang och önskemål.

Musik och kanske stunder med meditativ tystnad. Musik kanske varvat med lite berättande.

Fokus ligger på didgeridoo men även andra instrument kan ingå i konserten.

Som bakgrund till konserten kan bildspel med naturbilder från Australien visas.

Salongfestivalen i Norge