Didgeridoo-bad

Bada i toner från didgeridoo.

Helande ljud med fokus på didgeridoo.

Låt de djupa och vibrerande tonerna från didgeridoo skölja igenom dig för att skingra det som besvärar eller hindrar. Tillfälle att bara njuta och ha det gott.

Om möjlighet ges rekommenderas åhörare att ligga på yogamattor etc Liknande arrangemang förekommer i yoga-kretsar, då används andra instrument och det brukar kallas Gong-bad.