Övrigt

Lite övrigt

som finns under denna rubrik.

Det är bildspel med naturmotiv från Australien samt presentation-föreläsning. Det är också lite om nyckelharpa och folkmusik, samt en del länkar.